Biznesa šķīrējtiesa.
Atrašanas vietas adrese:
Ieriķu iela 3, biroju korpuss O4, ofiss C2-604, Rīga, LV-1084.
Tālrunis: +371 67270701
E-pasts: biznesaskirejtiesa@biznesaskirejtiesa.lv
Pieņemšanas laiki
P.-Pk. 10:00-16:00
Iepriekš vienojoties pa tālr. +371 67270701

Tiesvedības maksa

PRASĪBAS SUMMA TIESVEDĪBAS MAKSA VIENA ŠĶĪRĒJTIENEŠA HONORĀRS
  Ja strīdu izšķir:
1 šķīrējtiesnesis 3 šķīrējtiesneši
Līdz 1500,00 10% no summas, bet ne mazāk kā 105,00 150,00 105,00
No 1501,00 līdz 7000,00 170,00 + 2,5% no summas, kas pārsniedz 1501,00 300,00 200,00
No 7001,00 līdz 30000,00 330,00 + 1,6 % no summas, kas pārsniedz 7001,00 360,00 285,00
No 30001,00 līdz 150000,00 540,00 + 0,8% no summas, kas pārsniedz 30001,00 715,00 500,00
No 150001,01 s līdz 700000,00 1835,00 + 0,35% no summas, kas pārsniedz 150001,00 1285,00 700,00
No 700001,00 līdz 1500000,00 3260,00 +0,1% no summas, kas pārsniedz 700001,00 1710,00 990,00
Virs 1500001,00 4300,00 + 0,05% no summas, kas pārsniedz 1500001,00
2500,00 1350,00
NEMANTISKĀS prasībās 250,00 250,00 145,00

* Šķīrējtiesas sekretāra atlīdzība par katras šķīrējtiesas sēdes protokolēšanu ir EUR 70.00. Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, pirms attiecīgās šķīrējtiesas sēdes jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 70.00 apmērā par katru sēdi.
* Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
* Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc eksperta, ekspertu biroja vai citu ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītās tāmes.
* Atlīdzība par pasta izdevumiem 14 € apmērā maksājama pirms prasības pieteikuma iesniegšanas.

* Maksa par lietā esošā dokumenta kopijas izsniegšanu – 0,28 € par vienu lappusi.
* Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanas izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem. Šķīrējtiesnešiem, kas tiek uzaicināti no ārvalstīm, apmaksājama arī parastā profesionālā stundu likme par ceļā pavadīto laiku.

Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:
Biedrības  «BŠ», reģistrācijas Nr. 40008239911,  
Luminor Bank AS,
konts  LV52RIKO0000084540586.


Developed by: webdesign.tria.lv
Copyright © 2021 Biznesa šķīrējtiesa
time: 0.0182 | queries: 11