Biznesa šķīrējtiesa.
Atrašanas vietas adrese:
Ieriķu iela 3, biroju korpuss O4, ofiss C2-604, Rīga, LV-1084.
Tālrunis: +371 67270701
E-pasts: biznesaskirejtiesa@biznesaskirejtiesa.lv
Pieņemšanas laiki
P.-Pk. 10:00-16:00
Iepriekš vienojoties pa tālr. +371 67270701

Klauzula

ŠĶĪRĒJTIESAS KLAUZULAS

PARAUGS

Šķīrējtiesas klauzulas parauga teksts (*):

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā, likumā noteiktajā kārtībā, vai BIZNESA ŠĶĪRĒJTIESĀ pēc Pieteicēja uzskata, saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu, viena tiesneša sastāvā. Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda būs valsts valoda.
Puses var papildināt šķīrējtiesas klauzulu, pievienojot tai:
1). Šķīrējtiesnešu skaits __________(viens vai trīs);
2). Šķīrējtiesas valoda_______________;
3). Šķīrējtiesas procesa vieta: _____________________;
(*) Šķīrējtiesas klauzulas paraug tekstam ir tikai rekomendējošs raksturs.

Developed by: webdesign.tria.lv
Copyright © 2021 Biznesa šķīrējtiesa
time: 0.0298 | queries: 11