Biznesa šķīrējtiesa.
Atrašanas vietas adrese:
Ieriķu iela 3, biroju korpuss O4, ofiss C2-604, Rīga, LV-1084.
Tālrunis: +371 67270701
E-pasts: biznesaskirejtiesa@biznesaskirejtiesa.lv
Pieņemšanas laiki
P.-Pk. 10:00-16:00
Iepriekš vienojoties pa tālr. +371 67270701

Jurisdikcija

Biznesa  šķīrējtiesa  izšķir jebkuru civiltiesisku strīdu, ja puses ir brīvprātīgi par to vienojušās un noslēgušas šķīrējtiesas līgumu, izņemot strīdu:

  • kura izspriešana varētu aizskart tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, kas nav šķīrējtiesas līguma dalībniece;
  • kurā kaut viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde vai par kuru pieņemts šķīrējtiesas nolēmums var skart valsts vai pašvaldības iestāžu tiesības;
  • kurš saistīts ar ierakstiem civilstāvokļa aktu reģistrā;
  • par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu tiesībām un pienākumiem vai ar likumu aizsargātām interesēm;
  • par lietu tiesību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja strīda dalībnieks ir persona, kurai ar likumu ir ierobežotas tiesības iegūt nekustamo lietu īpašumā, valdījumā vai lietošanā;
  • par  fiziskās personas izlikšanu no dzīvojamām telpām;
  • starp darbinieku un darba devēju, ja strīds radies, slēdzot, grozot, izbeidzot vai pildot darba līgumu, kā arī piemērojot vai tulkojot  tiesību normas, darba koplīguma vai darba kārtības noteikumus (individuāls darba tiesību strīds);
  • par to personu tiesībām un pienākumiem, kurām pasludināts maksātnespējas process.

Developed by: webdesign.tria.lv
Copyright © 2021 Biznesa šķīrējtiesa
time: 0.1085 | queries: 11